Wanneer je vooraf personeel wilt screenen!

Als je als werkgever de integriteit en betrouwbaarheid van potentiële werknemers wilt beoordelen, kun je een pre-employment screening uitvoeren. In dit artikel kun je lezen wat dat precies inhoudt en voor welke functies zo’n screening aan te raden is. 

Wat is pre-employment screening?

Pre-employment screening (PES) houdt in dat een werkgever persoonlijke informatie (identiteitsinformatie, diploma’s, referenties, Verklaring Omtrent het Gedrag, etc.) opvraagt over een sollicitant om diens betrouwbaarheid en integriteit te beoordelen. De werkgever voert een dergelijke personeelsscreening uit om zich ervan te verzekeren dat de werknemer diens werk zonder aanzienlijke risico’s uit kan voeren. Wegens de privacygevoeligheid is een pre-employment screening echter enkel toegestaan onder bepaalde wettelijke voorwaarden. Wettelijk betekent dit dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG) van toepassing zijn.

Wanneer wil je een pre-employment screening uitvoeren?

Het is aan te raden om een pre-employment screening uit te voeren in het geval van iedere integriteitsgevoelige functie. Op die manier kun je als werkgever risico’s zoveel mogelijk beperken. Om te achterhalen of de functie daadwerkelijk integriteitsgevoelig is, dien je er als werkgever de volgende vragen over te stellen:

  • Vertrouwelijke informatie: Zal de medewerker beschikking hebben over vertrouwelijke of strategische informatie?
  • Omgaan met geld: Zal de medewerker zich bezig met ontvangen, declareren, uitgeven of toekennen van gelden?
  • Machts- en monopolypositie: Zal de medewerker op basis van status en/of deskundigheid invloed uitoefenen op besluitvorming of op andere personen?
  • Rechten en bevoegdheden: Zal de medewerker rechten of bevoegdheden toekennen aan personeel of burgers?
  • Beoordelen en adviseren: Zal het oordeel of advies van de medewerker diens grote gevolgen hebben?
  • Goederen en diensten: Zal de medewerker goederen of diensten aanschaffen of aanbestedingen doen?
  • Handhaven: Zal de medewerker toezicht houden op de naleving van wetten en regels?
  • Invloedsfeer: Zal de medewerker werkzaam zijn met burgers en bedrijven waardoor deze beïnvloed zou kunnen worden?
  • Kwetsbare groepen: Zal de medewerker omgaan met kwetsbare personen zoals kinderen, ouderen of zieken?
  • Toegang: Zal de medewerker toegang hebben tot risicovolle ruimtes, systemen en stoffen?

Aanbevolen berichten