Verschil tussen overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat een overlijdensrisicoverzekering dezelfde dekking biedt als een uitvaartverzekering. De verschillen in premie zijn groot en hetzelfde kun je zeggen over de dekkingen van de verzekeringen.

Beide verzekeringen keren uit bij overlijden van de verzekerde. Hoe komt het dan dat de uitvaartverzekering aanzienlijk duurder is dan de overlijdensrisicoverzekering? Dit komt doordat de uitvaartverzekering gegarandeerd tot uitkering komt, en bij de overlijdensrisicoverzekering is er een kans op een uitkering.

Wanneer keren de uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekering uit?

De uitvaartverzekering keert uit bij overlijden van de verzekerde. De uitkering is bestemd om de uitvaartkosten mee te betalen. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd als je vroeg overlijdt, maar ook als je zeer oud wordt. Uit onderzoek blijkt dat 29% van de Nederlanders niet in staat is om een uitvaart te betalen. Een uitvaartverzekering is hier een passende oplossing voor. De overlijdensrisicoverzekering daarentegen keert uitsluitend het verzekerde bedrag uit als het overlijden plaatsvindt vóór de einddatum van de verzekering. De meeste verzekeraars hanteren een maximale eindleeftijd voor de verzekering van 74 of 75 jaar. De overlijdensrisicoverzekering keert dus niets uit als je nog in leven bent op de einddatum van de verzekering.

In de uitvaartverzekering is een spaarelement opgenomen en in de overlijdensrisicoverzekering betaal je uitsluitend voor het risico dat je komt te overlijden vóór de einddatum van de verzekering.

Moet ik beide verzekeringen afsluiten?

Beide verzekeringen hebben een andere functie. De overlijdensrisicoverzekering moet je afsluiten om bij jouw overlijden je nabestaanden financieel in staat te stellen om het gezinsleven weer op te pakken. Huiseigenaren hebben in de meeste gevallen een verplichte overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Gezinnen in een huurhuis hebben vaak veel te weinig geregeld om het overlijdensrisico af te dekken.

Als je goed verzekerd wilt zijn, moet je kiezen voor beide verzekeringen!

Aanbevolen berichten