Online bezwaar maken WOZ waarde 2022

Jaarlijks ontvang je als woningeigenaar in januari, februari of maart de WOZ waarde van je woning, bedrijfspand of ander onroerend goed. Dit is een inschatting van de waarde van het object dat gesteld wordt door de gemeente. Door deze waardeschatting worden verschillende heffingen en belastingen opgelegd. In sommige gevallen kan het voorkomen dat deze schatting te hoog uitvalt en daardoor niet juist is. In dit geval wil je online bezwaar maken WOZ waarde 2022. Maar hoe gaat dit proces precies in zijn werk? In dit blogartikel vertellen wij je precies hoe je hiertegen bezwaar kunt maken!

Hoe maak je bezwaar tegen de WOZ waarde in 2022?

Er zijn verschillende stappen die je dient te doorlopen om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde van je pand of onroerend goed. In eerste instantie bekijk je natuurlijk de beschikking. Hier staat precies in vermeld op welke waarde het pand wordt geschat. Je ziet ook een tabel met waardes van afgelopen jaren, zodat je de stijging of daling kunt waarnemen. Vervolgens kun je het opgestelde taxatierapport downloaden. In veel gevallen is een DigiD account nodig om in te loggen. Dit rapport is de onderbouwing van de taxatie. Daarna ga je de marktwaarde evalueren. Hierin kun je kijken naar vergelijkbare woningen en vel je zelf een oordeel of de WOZ waarde goed ingeschat is. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat andere huizen gerenoveerd zijn, maar dat jouw woning nog niet aan de beurt is geweest. Als je een verschil opmerkt, kun je hier bezwaar tegen maken. Dit bezwaar dien je 6 weken na het aanslagbiljet op te sturen. Zorg ervoor dat je een goede onderbouwing aanlevert waarin je verteld waarom je het niet eens bent met de waardering.

De uitspraak van het bezwaar

Als je eenmaal het bezwaar hebt ingediend, krijg je een uitspraak van de gemeente. Zij vertellen in de uitspraak of ze het eens zijn met het bezwaar, of dat ze het niet eens zijn. Als ze het niet met je eens zijn, blijft het zoals de gemeente het in eerste instantie gesteld heeft. In dit geval kun je zelf nog in beroep gaan. Dit gaat dan echter wel via de rechtbank en je dient hiervoor een advocaat in te schakelen.

De duur van het bezwaar

Het bezwaar dat je maakt kan erg lang duren. Nadat je het rapport hebt ontvangen, heb je 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Vervolgens gaat de gemeente aan de slag met je bezwaar. Hiervoor trekken zij gemakkelijk enkele maanden tot zelfs een jaar uit. Het kost wat tijd, maar een bezwaar kan je erg veel geld besparen!

Aanbevolen berichten