Letselschade opgelopen in het verkeer. Wat nu?

Zodra wij buiten komen in de openbare ruimte zijn wij weggebruiker dan wel verkeersdeelnemers. Op allerlei terreinen kan worden deelgenomen aan het verkeer, ook voetgangers zijn verkeersdeelnemers (te voet) bijvoorbeeld. Je begeven in de openbare ruimte, maar ook op privé terrein natuurlijk, brengt altijd een zeker risico met zich mee. Zelfs in een winkelcentrum waar geen autoverkeer is toegestaan kun je aangereden worden als voetganger – door een scootmobiel bestuurder bijvoorbeeld. Het ongeluk zit soms in een klein hoekje, daarbij genieten sommige verkeersdeelnemers, zoals fietsers, wettelijk meer bescherming dan andere deelnemers aan het verkeer. 

In nogal wat gevallen kan er onduidelijkheid optreden welke schade er nu precies te verhalen valt. Want wat als je geen voorrang had als fietser, en toch aangereden bent door een auto? Juridische hulp inschakelen om door het schadeclaim proces te komen is daarom aan te raden. In dit artikel kijken we naar de mogelijkheden om een schadeclaim in te dienen.

Letselschade opgelopen in het verkeer

Letselschade wat je in het verkeer oploopt kan zeer uiteenlopende vormen betreffen en ontstaan zijn in vele uiteenlopende situaties. De schuldvraag kan soms overduidelijk zijn en in andere gevallen juist het tegenovergestelde. Als je zelf te maken krijgt met letselschade opgelopen in het verkeer, dan komt er een hoop op je af. Want welke gevolgen heeft deze letselschade voor jouw gezondheid op termijn? Kun je jouw werk nog wel uitvoeren of zul je inkomsten gaan mislopen in de toekomst? Daarnaast kan er nog sprake zijn van emotionele schade. Een verkeersongeval kan je wereld op zijn kop zetten en je zelfvertrouwen doen krimpen als verkeersdeelnemer. Sommige mensen houden echt psychische schade over van een verkeersongeval. 

Het verhalen van letselschade is een complexe materie, iets wat voor de onwetende gedupeerde niet even een-twee-drie gemakkelijk is om doorheen te komen. Hoe weet je immers waar je recht op hebt en hoe doorloop je de juridische procedure? In dergelijke gevallen kun je beroep doen op juridische ondersteuning.

Juridische hulp inschakelen

Het juridisch team kan concluderen, op basis van alle aangedragen informatie omtrent het verkeersongeval, of het indienen van een schadeclaim zinvol is of niet. Ook dient de schuldvraag met de verzekeraars te worden vastgesteld. Is er een gegronde reden om de schadeclaim in te dienen en de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor letselschade bij een verkeersongeval, dan zullen de juridisch experts een onderbouwde schadeclaim indienen ten behoeve van hun cliënt.  Deze schadeclaim bestaat uit diverse punten.

Waaruit bestaat de schadeclaim zoal?

Binnen de schadeclaim bij een verkeersongeval worden de volgende punten onder andere meegenomen:

  • Onkosten vergoeding voor medische behandeling
  • Inkomstenderving
  • Overige kosten zoals huishoudelijke hulp, studie e.d.
  • Smartengeld

De schadeclaim bestaat dus niet louter en alleen uit gemaakte kosten en uit inkomstenderving, maar ook een stuk smartengeld -ter genoegdoening- kan hier een onderdeel van uit maken. Juridische experts nemen de procedure voor hun cliënten uit handen, waarmee de afhandeling van de zaak doorgaans een stuk soepeler succesvoller verloopt. 

Aanbevolen berichten