Waarom je als bedrijf een BHV training moet doen

Als je bedrijf groter wordt, ga je meer personeel aannemen. Hierdoor zijn er steeds meer aspecten waar je op moet letten. Een van deze aspecten is de veiligheid in het bedrijf. Zo is het belangrijk dat het personeel opgeleid is om met bepaalde gereedschappen te werken, dat ze voldoende ruimte hebben om hun werk te kunnen doen en dat ze weten wat ze moeten doen bij een ongeluk. In de meeste gevallen volgt hiervoor iemand binnen het bedrijf een BHV training. In deze training wordt uitgelegd wat de werknemer in verschillende situaties moet doen om ondersteuning te bieden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er een ongeluk gebeurd met een machine of iemand kan onwel worden. De BHV’er zorgt er dan voor dat er zo snel mogelijk gehandeld wordt. In dit blog bericht willen wij je hier graag meer over vertellen.

Wat is BHV?

BHV staat voor bedrijfshulpverlener. De BHV’er is het aanspreekpunt voor het personeel van het bedrijf als er een ongeval gebeurd. DIt zorgt ervoor dat er altijd iemand is die weet hoe die moet handelen. Om een bedrijfshulpverlener te worden, volg je een BHV training. In deze BHV training wordt je opgeleid om op een goede manier te kunnen handelen in verschillende noodsituaties.

Wat zijn de taken van een BHV’er?

Jij bent als werkgever verplicht om een veilige omgeving voor je personeel te waarborgen. Een van deze verplichtingen is het volgen van de Arbowet. Dit houdt onder andere in dat er een of meerdere bedrijfshulpverleners zijn. Maar wat zijn nu dan precies de taken van een BHV’er? In eerste instantie is een BHV’er er voor het verlenen van hulp bij ongevallen. De BHV’er is het eerste aanspreekpunt in het bedrijf als er iets gebeurd. Vervolgens is de BHV’er ook opgeleid om ongevallen te voorkomen. Zo is het bijvoorbeeld in staat om hulp te verlenen bij het veiliger maken van de werkplek, zoals bijvoorbeeld brandveiliger maken van de omgeving. Tot slot is de BHV’er ook het aanspreekpunt voor noodsituaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het alarmeren en evacueren van het personeel op het moment dat er een brand uitbreekt.

Veiligheid van de werkplek

Een van de taken van de BHV’er bestaat uit het veiliger maken van de werkplek. Dit onderwerp is steeds belangrijker bij bedrijven met veel personeel. Als er namelijk een ongeval gebeurd, kan dit schadelijk zijn voor het bedrijf. Een goede verzekering is bijvoorbeeld erg belangrijk. Als er bijvoorbeeld brand uitbreekt op het bedrijf, zorgt een goede verzekering ervoor dat niet alle schade door het bedrijf zelf betaald hoeft te worden. Daarnaast kan het bedrijf ook verschillende ongevallen voorkomen door mensen goed op te leiden omtrent veiligheid op de werkplek. Is jouw werkplek veilig? En heb jij de juiste verzekering voor het werk dat je doet?

Hoeveel bedrijfshulpverleners heb je nodig?

Voor een bedrijf zijn er geen normen voor het minimaal aantal BHV’ers. Wel is het zo dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn om actie te kunnen ondernemen. Als je bij een bedrijf slechts één BHV’er hebt, moet deze dus altijd aanwezig zijn als het bedrijf open is. Ook als diegene ziek is, moet er een BHV’er aanwezig zijn bij de werkplek. Om deze reden wordt er altijd een minimum van twee BHV’ers geadviseerd. Uiteraard kan het zijn dat jouw bedrijf er meer nodig heeft. Dit heeft met name te maken hoe het bedrijf er uit ziet en hoe groot het precies is. In de regel geldt vaak hoe meer mensen er zijn, hoe meer BHV’ers er opgeleid worden.

Aanbevolen berichten