Tips voor een goede verzuimaanpak

Langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers kunnen jouw bedrijf veel geld kosten. Een goede verzuimaanpak kan ervoor zorgen dat je verzuim kunt verminderen of zelfs kunt voorkomen. Dat bespaart je een hoop geld! Hoe een goede verzuimaanpak in z’n werk gaat? Je leest het in dit artikel.

Afsluiten van een verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering loopt je bedrijf geen financieel risico meer door langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Het dekt namelijk de loondoorbetaling en je kunt ervoor kiezen de werkgeverslasten mee te verzekeren.

Opstellen van een concreet verzuimbeleid

Om onduidelijkheden te voorkomen is dien je als werkgever een concreet verzuimbeleid op te stellen. In dit verzuimbeleid wordt uiteengezet hoe jijzelf en jouw medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Aangezien het verzuimbeleid betrekking heeft op jouw werknemers, geldt dit beleid pas als de vertegenwoordigers van de medewerkers ermee akkoord zijn.

Het voornaamste onderdeel van het verzuimbeleid is het verzuimprotocol. Hierin staat hoe er binnen het bedrijf wordt omgegaan met:

  • Ziekmelding 
  • Verzuimregistratie
  • Verzuimgesprekken
  • Verzuimbegeleiding
  • Re-integratie bij (langdurig) verzuim

Creëren van een aangename werkomgeving

Door te investeren in je relatie met werknemers creëer je een aangename werksfeer en zal je de drempel verlagen om zowel werk- als privézaken met jou als werkgever te bespreken. Dit geeft jou vervolgens de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij problemen en wellicht samen tot een oplossing te komen en verzuim voor te zijn. Tevens speelt de fysieke werkplek een grote rol bij zowel de ervaring van de werkomgeving als het voorkomen van verzuim. Een kleine aanpassing zorgt vaak al voor een groot verschil – zoals het kunnen afwisselen van werkzaamheden, een ergonomisch verantwoord bureau- en bureaustoel en de ruimte om regelmatig te pauzeren. 

Bevorderen van re-integratie

De begeleiding van al dan niet langdurig zieke werknemers is eveneens een onderdeel van de verzuimaanpak. Als werkgever dien je werknemers te stimuleren in hun re-integratie, oftewel: terugkeer naar de werkvloer. Bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgen jij en je medewerker te maken met verzuimbegeleiding en de Arbodienst. Tijdens deze periode is het belangrijk om contact te blijven houden met uw medewerker.

Aanbevolen berichten