Hoe kun je geleend geld terugvorderen?

Dagelijks lenen mensen geld aan vrienden, kennissen, familieleden of zakenpartners zonder dat er afspraken op papier zijn gezet. Vooral als je iemand goed kent, had je waarschijnlijk niet het gevoel dat het nodig was om afspraken als betalingstermijnen en verantwoordelijkheden op te schrijven. Als een lening na aandringen niet wordt terugbetaald, is de kans groot dat je het gevoel hebt dat je het geld nooit meer terugkrijgt. Je hebt kortom op goed vertrouwen de lening verschaft. Gelukkig zijn er ook voor onderhandse leningen waarbij er geen afspraken op papier staan juridische mogelijkheden voor geleend geld terugvorderen. We leggen je graag uit wat er mogelijk is. 

Als er iets op papier staat, helpt dat je zaak

Zelfs bij een kleine onderhandse lening, is het verstandig om altijd de basislijnen van de lening op papier te zetten. Mocht er namelijk iets misgaan, kan er altijd worden teruggevallen op de basislijnen van de lening. Je kunt dan onder andere denken aan de hoogte van de lening, eventuele renteafspraken en betalingstermijnen. 

In de praktijk blijken de meeste onderhandse leningen, vooral tussen personen die elkaar goed kennen, niet op papier te worden gezet. Alhoewel dat onhandig is, betekent dit niet dat je als crediteur geen rechten hebt. Een mondelinge overeenkomst is namelijk net zo rechtsgeldig als een schriftelijke. Betaalt de schuldenaar de lening niet terug? En gaat het om een mondelinge leenovereenkomst? Geen zorgen! Ook dan kun je terecht bij een incassobureau.

Wel moet je kunnen bewijzen dat er een lening is

Ook al is een mondelinge overeenkomst voldoende, is het wel nodig om op een bepaalde manier het bestaan van deze overeenkomst te bewijzen. Daar zijn gelukkig veel verschillende manieren voor mogelijk. Zo is een derde persoon die getuige is geweest van de leenovereenkomst al een bewijsstuk om het bestaan van de mondelinge leenovereenkomst te bewijzen. Het overeenkomen van een lening in de aanwezigheid van een derde persoon is dan ook een alternatieve manier om zonder een schriftelijke overeenkomst een lening mondeling te ‘registreren’. 

Er zijn ook andere manieren om het bestaan van een lening te bewijzen. Zo kunnen bankafschriften, Whatsapp-berichten en telefoongesprekken vaak voldoende bewijs opleveren. De persoon die het geleende bedrag ontvangen heeft moet daarnaast kunnen verklaren waarom dit bedrag ontvangen is. 

Uiteindelijk is een Whatsapp-bericht waarin de (rechts)persoon erkend dat er geld geleend is bewijs van het bestaan van een lening. Bijvoorbeeld wanneer er gereageerd wordt met dat er momenteel geen ruimte is om de lening terug te betalen. 

Hoe zit het met rente van het geleende geld?

Alleen als er een rentepercentage over het geleende geld is afgesproken, heb je als crediteur recht op rente over dit bedrag. Zelfs als er geen specifiek rentepercentage is afgesproken, kan er rente worden gevorderd. In dat geval wordt namelijk de wettelijke rente gehanteerd. 

En als er geen betalingstermijn is afgesproken?

Ook hier ben je als crediteur door de wet beschermd. Als crediteur kun je, bij het ontbreken van een betalingstermijn, op ieder gewenst moment de lening opeisen. Om dit te doen, is het wel eerst vereist om een ingebrekestelling te versturen. Hier wordt in aangegeven wat de betalingstermijn is om het geleende geld terug te betalen.

Aanbevolen berichten