Zo wordt bepaald hoeveel geld je kunt lenen

Je wilt een grote investering doen of een fantastische reis maken maar hebt momenteel niet het geld. Dan is het mogelijk om een lening af te sluiten. Hoeveel je kunt lenen hangt van veel factoren af. In dit artikel behandelen we die criteria.

Stel je wilt je huis verbouwen of renoveren, een nieuwe keuken, badkamer, auto, motor of boot kopen, je kinderen laten studeren of je wilt een onvergetelijke reis maken maar je hebt nu even niet het geld om het gehele bedrag op te hoesten. Je kunt dan beslissen om deze investering of uitgave uit te stellen, maar je kunt ook kijken of je een lening kunt afsluiten zodat je toch jouw wensen en dromen kunt verwezenlijken. Een dergelijke lening wordt ook wel een consumptief krediet genoemd omdat het bedoeld is om te gebruiken voor consumptie. Dat is dus wat anders dan een hypothecaire lening, waar een onderpand tegenover staat. Het feit dat er geen onderpand wordt gevraagd voor een persoonlijke lening betekent wel dat de te betalen rente doorgaans hoger is dan de hypotheekrente.

Grote hoeveelheid geldverstrekkers

Er zijn vele partijen in de markt die zich bezighouden met het verstrekken van persoonlijke leningen aan particulieren. Dit zijn bijvoorbeeld banken, maar soms ook verzekeraars en andere financiële instellingen. Omdat deze vaak wisselende voorwaarden hebben zijn er ook bemiddelaars die tussen de lener en de kredietverlener bemiddelen en zo de beste voorwaarden en laagste kosten kunnen afdwingen. Dit soort partijen zijn vaak onafhankelijk en hebben een overzicht van wat de mogelijkheden in de markt zijn. Zij adviseren de beste deal voor jouw situatie. Becam is zo’n onafhankelijke bemiddelaar. Zij vergelijken alle mogelijkheden en je kunt op hun website direct een vrijblijvende offerte aanvragen bij een kredietverstrekker. Ook biedt deze specialist, die onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staat, een gratis overstapservice aan en altijd 14 dagen bedenktijd.

Hoeveel kun je maximaal lenen?

We weten allemaal dat geld lenen geld kost en dat je in staat moet zijn en blijven om gedurende de looptijd van de lening de aflossing en de verschuldigde rente te kunnen blijven betalen zonder dat je daarmee in geldnood komt en je eerste levensbehoeften zoals wonen en eten niet meer kunt betalen. Daarom is er een maximum bedrag dat je kunt lenen. Geldverstrekkers dienen dat samen met jou, aan de hand van diverse criteria die iets zeggen over jouw (financiële) situatie vast te stellen. Dat heet zorgplicht.

Diverse criteria zijn bepalend

Er zijn diverse criteria die een rol spelen in de berekening van jouw persoonlijke lening. Daarbij moet je denken aan natuurlijk de hoogte van je (bruto) inkomen, uit salaris maar ook andere bronnen, het feit of je partner ook verdient, of je een eigen huis hebt met een hypotheek of dat je huurt, andere schulden of verplichtingen die je eventueel hebt en de gezinssituatie (bijvoorbeeld of je nog thuiswonende kinderen hebt). Al deze factoren zijn namelijk van invloed op jouw uitgavenpatroon en daarmee op jouw mogelijkheid om de lening op termijn volledig terug te betalen.

Online tools

Diverse geldverstrekkers hebben handige online tools ontwikkeld waarmee je vast kunt stellen hoeveel geld je kunt lenen. Je vult de gevraagde gegevens in en het systeem berekent het maximale bedrag dat je kunt lenen onder die omstandigheden. Dit is een indicatie. Het bedrag dat je daadwerkelijk maximaal kunt lenen en de bijbehorende rente en eventuele voorwaarden volgt altijd uit een offerte die je geheel vrijblijvend kunt aanvragen. Uiteraard kun je ten alle tijden ook minder dan het berekende maximumbedrag lenen.

Geld lenen kost geld

Ja, die slogan ken je nu wel! Maar het is wel zo, en je dient er dus ook wel echt rekening mee te houden. Want als je nu geld leent om een grotere uitgave te doen zit je voor een bepaalde periode vast aan de verplichting om dit geld terug te betalen én om de rente te betalen. Je betaalt dus meer dan dat je oorspronkelijk hebt geleend en je moet dat met je toekomstige inkomsten kunnen dragen. Bedenk daarom heel goed waarvoor je geld wilt lenen en hoeveel je echt nodig hebt. Leen niet onnodig veel of geef het geld niet uit aan zaken die je niet echt nodig hebt. Meer weten? Check wat het NIBUD hierover schrijft op zijn website.

BKR registratie

Het is belangrijk om te vermelden dat de persoonlijke lening, mits deze meer dan € 250 bedraagt, die jij met de kredietverlener afsluit wordt geregistreerd bij het BKR. Deze dienst registreert de hoogte van de lening, de aflossingsafspraken en renteverplichting en de looptijd van de lening. Zodra de lening volledig is afgelost, inclusief verschuldigde rente, wordt dit gemeld aan het BKR. De registratie wordt vervolgens 5 jaar na de aflossing verwijderd. Ook een eventuele betalingsachterstand (langer dan twee maanden) zijn bij dit instituut bekend en worden geregistreerd. Een BKR-registratie kan gevolgen hebben voor toekomstige leningen, zoals het afsluiten van een hypotheek, omdat geldverstrekkers altijd een check bij het BKR uitvoeren voordat ze een eventuele lening goedkeuren.

Aanbevolen berichten