Lage rente is niet altijd goedkoop bij woninglening

Mensen blijven op oudere leeftijd het liefst zelfstandig wonen in de eigen woning. Ondanks het gegeven dat we steeds ouder worden, is het aantal ouderen die wonen in een verzorgingshuis vrijwel stabiel. De gemiddelde leeftijd van verzorgingshuisbewoners is 84 jaar. Toch woont het merendeel van de 80-plussers zelfstandig soms met ondersteuning.

Leeftijdsopbouw

De leeftijdsopbouw in Nederland toont duidelijk de vergrijzing. Bijna 33 procent is 55 jaar of ouder. Het CBS geeft vanaf die leeftijd de definitie van senior. De grootste groep heeft een leeftijd van 25 tot 55 jaar namelijk bijna 40 procent. In absolute getallen zijn er zo’n 2.300.000 mensen variërend in leeftijd van 55 tot 65 jaar. Ruim 3.275.750 mensen zijn ouder dan 65 jaar waarvan er meer vrouwen dan mannen zijn.

Woonbehoefte wijzigt

Op oudere leeftijd wordt de woonsituatie anders dan voorheen het geval was. De kinderen zijn het huis uit en hebben een zelfstandig bestaan. De huidige woning wordt anders bewoond en dit kan gepaard gaan met een wijziging of verbouwing. Een reden kan ook zijn dat er aanpassingen gedaan worden in verband met fysieke beperkingen. De woonfunctie bijvoorbeeld centreren op de begane grond in plaats van slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping.

Woningwaarde en aflossing

Senioren die geruime tijd beschikken over een eigen woning hebben meestal een behoorlijke aflossing verricht van de hypotheek. De huidige woningwaarde is de afgelopen jaren ook nog eens fors toegenomen. Voor velen zal dit een behoorlijke overwaarde betekenen waardoor verbouwingen mogelijk met een extra hypotheek kan worden gefinancierd. Toch is het niet altijd verstandig om voor een hypotheek te gaan ondanks de aantrekkelijke rente.

Verbouwingskosten

Veel hangt af wat de verbouwing gaat kosten. Wordt een woninglening van bijvoorbeeld 30.000 euro besteed aan het realiseren van een slaapkamer plus badkamer op de begane grond dan is een persoonlijke lening goedkoper ondanks de hogere rente. De hogere rente wordt gecompenseerd door de hoge hypotheek afsluitkosten. Elke hypotheek vereist taxatiekosten van de woning, de vergoeding van een adviseur, bankkosten en tot slot de notarisrekening. De verbouwingskosten zijn gelet op de afsluitkosten van de hypotheek proportioneel te laag. Hierdoor wordt de hypotheek te duur.

Goedkoper is een persoonlijke lening met een vaste rente en aflosplan waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van de aanvrager. De rente is fiscaal aftrekbaar omdat de lening gebruikt wordt voor woningverbetering of renovatie. Voor extra zekerheid kan men een overlijdensverzekering afsluiten voor een eventuele restschuld bij overlijden.

Aanbevolen berichten