De voordelen van payrolling

Payrolling heeft een groot aantal voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. De belangrijkste argumenten voor organisaties om te kiezen voor verlonen op payrollbasis is risicobeheersing, kostenbesparing, tijdsbesparing, verlengstuk van HR-afdeling en betrokken medewerkers. En het allerbelangrijkste argument, en tevens grootste voordeel voor werknemers, is dat alles van a-tot-z goed is geregeld. 

De belangrijkste voordelen voor werkgevers: zelf te allen tijde volledig de regie

 

Geen werkgeversrisico’s

Bij verlonen op payrollbasis ben jij als ondernemer vrij van werkgeversrisico’s en -plichten. Jij hoeft je dus niet meer bezig te houden met de regeldruk van jouw personeelsadministratie en het juist hanteren van het arbeidsrecht. Daarnaast draai jij niet op voor de kosten van doorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Alles wordt volledig conform de laatste wet- en regelgeving geregeld.

 

Minder personeelskosten

Doordat de payroller gespecialiseerd is in het contract- en verloningsproces pakt payrollen in veel gevallen zelfs goedkoper uit dan wanneer jij de medewerkers zelf in dienst neemt. Je bespaart namelijk aanzienlijk op de kosten van jouw eigen loon- en contractadministratie, de accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten de ziektekosten. Bovendien ben je met payrollen aanzienlijk goedkoper uit dan bij het inlenen via uitzendbureaus. Dit verschil kan oplopen tot zelfs enkele euro’s per uur.

 

Minder administratie

De payroller regelt alle administratieve werkzaamheden, zoals de personeel- en salarisadministratie, de verzuimaanpak en alle contacten met fiscus, arbodienst en sociale dienst.

 

Betrokken medewerkers

Bij payrollen zorg je zelf voor de werving, selectie en begeleiding van jouw medewerkers. Ook de personeelsplanning, functioneringsgesprekken, het inwerken en opleiden wordt aan jou over gelaten. Dit zorgt voor betrokkenheid bij jouw personeel, net als bij jouw vaste personeel.

Verlengstuk HR-afdeling

Een goede payroller verzorgt niet alleen alle administratieve en juridische werkgeverstaken, maar heeft ook een eigen verzuimafdeling met opgeleide specialisten die het welzijn van jouw medewerkers en een spoedige re-integratie centraal stellen. Ook kun je bij een goede payrollorganisatie terecht met juridische vraagstukken.

De belangrijkste voordelen voor werknemers: Alles van a-tot-z goed geregeld

 

Eigen cao

Voor werknemers zijn er diverse voordelen als hun werkgever samenwerkt met een payrollorganisatie. De medewerker krijgt via de payroller een payrollovereenkomst aangeboden, maar ontvangt arbeidsvoorwaarden op basis van jouw eigen cao. Dit betekent dat de medewerker recht heeft op exact dezelfde arbeidsvoorwaarden als jouw vaste medewerkers. Denk hierbij aan aantal vakantiedagen, scholingsregeling, fietsplan of een eventuele 13e maand.

Tijdig en correct uitbetalen salaris

Een goede payroller betaalt het salaris altijd tijdig en correct uit en verstrekt de loonstroken en de jaaropgave. Ook bij vragen omtrent het salaris of de loonstrook kan de medewerker contact met de payroller opnemen. Ze hoeven dus niet meer bij jou aan te kloppen.

Alles goed geregeld

Doordat je samenwerkt met een payrollorganisatie weet je altijd zeker dat het juridische en administratieve gedeelte goed is geregeld. Hebben jouw medewerkers vragen over het salaris, vrije dagen of pensioen? Dan kunnen ze bij de payrollorganisatie terecht. Zij hebben meteen inzicht in de data, waardoor zij gericht kunnen helpen.

Overweeg jij om jouw medewerkers te verlonen op payrollbasis? Of zit je al bij een payroll organisatie maar ben je niet tevreden? Je hebt als onderneming verschillende mogelijkheden bij een payrollbedrijf als payroll select. Zij verzorgen de complete overname en implementaties zodat je zonder zorgen overstapt.

Aanbevolen berichten